Stora Enso Eesti AS graanulitehase soklipaneelid

Tähtaeg:2011

Tellija: Hoonete Ehitus OÜ

Teostatud tööde ulatus: tootejooniste projekteerimine ja elemendid koos transpordiga

Stora Enso