Hekamerk kontori ja laohoone

Tähtaeg: 2012

Tellija: AS Maru Ehitus

Teostatud tööde ulatus: elemendid koos transpordiga