Tapa kasarmu ja söökla

Tähtaeg: 2011
Tellija: AS Oma Ehitaja
Teostatud tööde ulatus: elemendid koos transpordiga