Mustjõe kodu

Tähtaeg: 2019 

Tellija Oma Ehitaja AS

Teostatud tööde ulatus: Monteeritavad raudbetoonelemendid  koos transpordiga